top of page

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Εκμάθηση Αγγλικών με τη σιγουριά και το κύρος ενός σύγχρονου Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
Αγγλικά στο Lingua Planet. Με διάφορα πρώτοι στα Κουνουπιδιανά - Ακρωτήρι.  • Ολιγομελή τμήματα.

  • Υπεύθυνη και οργανωμένη προετοιμασία σε όλα τα πτυχία.

  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον.

  • Χρήση διαδραστικού πίνακα σε όλα τα επίπεδα.

  • Τακτική ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς.

  • Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό με μοντέρνα παιδαγωγική αντίληψη.

  • Όλα τα προγράμματα μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν B2 (lower) και C2 (proficiency) σε 5-7 χρόνια.

  • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα ενηλίκων και φοιτητών.

  • Προετοιμασία για εισαγωγή σε αγγλικά πανεπιστήμια (IELTS, PTE Academic, TOEFL etc.)

 

Στόχος του κέντρου ξένων γλωσσών μας είναι ο κάθε μαθητής μας να έρθει σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα και κουλτούρα μέσω ενός ευχάριστου περιβάλλοντος που ευνοεί τη δημιουργική σκέψη σε “αυστηρώς” ολιγομελή τμήματα έως 7 ατόμων.

Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας είναι βασισμένο στη βιωματική μάθηση ενώ τα βιβλία, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές (digibooks, ieBooks κ.λπ.) και οι νέες και καινοτόμες τεχνολογίες (διαδραστικοί πίνακες, tablets) που χρησιμοποιούμε στις τάξεις μας συνδυάζουν την ενεργή διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας βάζοντας στο επίκεντρο τον ίδιο το μαθητή.

Ειδικότερα τόσο το έντυπο όσο και το ψηφιακό υλικό που χρησιμοποιούμε στα μαθήματα του κέντρου ξένων γλωσσών μας στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που οι σημερινοί μαθητές πρέπει να κατέχουν έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σύγχρονου κόσμου όπου η γνώση της Αγγλικής γλώσσας παίζει πρωταρχικό ρόλο (English as Lingua Franca). Στο φροντιστήριο μας η παρουσίαση της γλώσσας γίνεται μέσω ρεαλιστικών διαλόγων με ανθρώπους σε καθημερινές καταστάσεις, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων (Task Based Language Teaching) που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη καθώς και την έρευνα στο Διαδίκτυο.

μαθητές σχολείου που ζωγραφίζουν

Τηλέφωνο:
28210-49800

Δύο κορίτσια μπροστά από σχολικό πίνακα
Cambridge English
 

Cambridge B2 First (FCE):

Το B2 First (FCE) αποτελεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου, και αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
 
Αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικους σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.Cambridge C2 Proficiency (CPE):

Το C2 Proficiency (CPE) είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες (του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα), κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.+ Αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος
+ Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού)
+ Αναγνωρισμένα από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
+ Σπουδές σε Βρετανικά Πανεπιστήμια

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ESB (English Speaking Board)
 

To ESB, English Speaking Board (International) Ltd είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου, εποπτευόμενος από το Ofqual. Με περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας (ιδρύθηκε το 1953), έχει σήμερα εξελιχθεί σε έναν διεθνή οργανισμό που δραστηριοποιείται εκτεταμένα εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ευρώπη και στην Άπω Ανατολή.+ Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ
+ Διορισμός στο Δημόσιο
+ Σπουδές σε Βρετανικά Πανεπιστήμια
+ Ucas Tariff Points

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

University of Michigan
 

Michigan ECCE:
Το πιστοποιητικό ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). 

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (ΑΣΕΠ: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.Michigan ECPE:
Το πιστοποιητικό ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Γ2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Το ECPE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

+ Επίσημα αναγνωρισμένα από το Ελληνικό κράτος
+ Αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ
+ Αναγνωρισμένα από τον Ιδιωτικό τομέα

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOCN
 

Το NOCN είναι ένα τεστ βασισμένο σε αληθινά σενάρια και το περιεχόμενο των εξετάσεων βασίζεται σε καθημερινές καταστάσεις. Το NOCN είναι σχεδιασμένο για υποψήφιους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά, για καθημερινή ή επαγγελματική χρήση, για αναγνώριση του επιπέδου της γλώσσας τους καθώς και για σπουδές. 
 
Το NOCN έχει θέματα στο Reading & Writing τα οποία είναι απολύτως κατάλληλα για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών.+ Αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ
+ Αναγνωρισμένο από το Δημόσιο

bottom of page